Обучение логистика, курсове логистика – какво и как може да се изучава?

Знанието за успешната бизнес логистика е важно, затова нека да поговорим за възможностите за обучение.

 

Какво е обучение по логистика или курсове по логистика?

На пръв поглед това е много елементарен въпрос, но в действителност е сравнително труден. В последните години живеем в силно информационен и свързан свят и обучението във всяка една област се променя коренно. Напишете например в която и да е търсеща машина ключови думи, като обучение по логистика, логистика обучение, курсове по логистика и др… и ще получите хиляди резултати – видео клипове, малки обучителни организации и центрове, университети, училища и пр. Всички те предлагат нещо специфично и то може да бъде особено полезно в една или друга ситуация.

Ако се използват речниковите дефиниции за #обучение и #education става ясно, че това е процес на систематизирано предаване на знание от между две страни. Особеното тук е, че никъде не се посочва времето като ограничение, a единствено се поставя ограничението за #systematic. От своя страна това предполага, че обучението трябва да бъде по определен план и методология.

Затова и лесно може да предположи, че обучение по логистика или курсове по логистика е систематизирано предаване на знания за логистика съгласно определена методология.

Видове знание

Интересен момент са видовете #знание и техните връзки. В мрежата има много писано по темата, но тук само ще маркираме някои категории (виж повече по темата тук и тук) и ще направим коментари за логистиката:

 • Стабилно и устойчиво фактологично знание, което може да бъде адекватно тълкувано и прилагано – например да се замести във формула за изчисление на размера на запаса на даден продукт.
 • Принципно знание за развитието това как се случват нещата и връзките между тях – за да се осъществи доставка на стоки от място Х до място У е необходимо да се ползват различни видове транспорт.
 • Знание, базирано на опита, независимо как е придобит – ако една логистична дейност бъде изпълнявана от някой всеки ден по няколко пъти, то във времето той ще се превърне в един вид тясно профилиран експерт.
 • Висши форми на агрегации на знание, при които се обобщават различни видове знание и фактологични особености на средата – например да се съчетаят различните методи за управление на запасите, с различните видове транспорт, с различни комбинации на брой складове и тнт.

Така се появява въпросът какви знания искаме? Ако ще бъдат гонени висшите форми, то няма как да получим необходимото знание от някой 100% практик, необходимо е разширяване и изграждане на фундамент. Ако продължим размишленията се появяват и свързаните въпроси за видовете обучителни организации и темите за обучение, затова и ще маркираме и някой от тях.

 

Видовете обучителни организации по бизнес логистика

Като цяло в областта на логистиката възможностите за обучение в страната са:

 • Обучение във висши учебни заведения, колежи, училища и пр.
 • Обучение в професионални центрове.
 • Обучение от други организации.
 • Обучение под формата на консултации по специфични проблеми на логистиката и веригите на доставките.
 • Съществува и друга форма, посредством следване на определен видео канал, сайт или страници в социални мрежи.

Възможностите за придобиване на знания са много различни и правилният избор е резултат на анализ на конкретната ситуация. Също така подготовката и уменията на водещите процеса на обучение е много важна за крайния резултата. Много е деликатен моментът за баланс между теория, практика, менторски умения, работа с хора и пр.

 

Темите за обучение по бизнес логистика

Ако продължим логиката на разсъждения естествено се стига до въпроса за това „Какво мога да уча по логистика?“. На този въпрос отговорите са много, ето защо…

В теорията логистиката се разглежда в две сечения (генерални подсистеми). При първото се обособяват нейните подсистеми според фазите на движение на материалните потоци (снабдяване, производство, дистрибуция). При второто се дефинират подсистеми, като свързаните със запаси, транспорт, складиране, клиенти и т.н. (бел.: Затова не е добре да се използват комбинации и термини: #транспорт_и_логистика #складова_логистика #логистика_и_дистрибуция и пр.)

Съвсем логично и обученията, дисциплините, курсовете, програмите (без да се навлиза в детайли) следват определена логика за насочване:

 • Фундаментални, посветени на логистиката.
 • Транспорт, спедиция, митническо обслужване.
 • Складиране, складови процеси, складови технологии и пр., които често се определят в практиката като складова логистика (което е неточно виж повече в линка). Темите могат да се развият в посока дейности и складови системи, свързани с управлението на материалните потоци в складовете – приемане, съхранение, подготовка на поръчки (комисиониране/пикинг), експедиция и пр., така и в посока подсистеми, осигуряващи това функциониране – стелажни системи, манипулационни системи, опаковъчни системи и пр.
 • Вериги на доставки, като фокусът се поставят върху дистрибуция или складиране. За съжаление рядко се срещат решения за интегрирано управление на материални потоци. След пандемията с COVID-19 и нашумялата студена верига на доставки, фразата #вериги_на_досатвки стана много модерна и се появи като украса на много места, без реално да има основание за това.
 • Supply Chain Management (SCM) – управление на веригите на доставки, което е различно от вериги на доставки (виж повече в линка). Подобно на предходната точка е необходимо да се провери реално какво стой зад името на подобно обучение и да не се окаже, че 90% от него е посветено на някоя логистична подсистема.
 • Софтуер за логистика и информационни системиERP софтуер, складов софтуер, търговски софтуер (което е неточно, но е друга тема), WMS софтуер, проектиране на вериги на доставки, софтуер за маршрутизация, дигитални двойници, баркодове в логистиката, RFID и пр.
 • Логистика и платформи за електронна търговия.
 • Управление на запаси (софтуер).
 • Управление на производство (операции).
 • Отделно методи – VMI, MRP, QR, ECR, CPFR, ASP, JIT и пр.
 • Други.

 

Какво ясно проличава логистиката е доста богата наука. Нейната сила е в интегрираните подходи за управление на различни дейности. Както и непрекъснато взаимодействие между нейните системи – складове, транспорт, запаси, обработка на поръчки, информационни системи, манипулационни системи и т.н.

 

И за финал: Какво и как да уча?

Кое е подходящото? Много зависи от конкретната ситуация, затова могат да се поставят редица въпроси:

 • Фундаментално или специализирано. Дали се търси запознаване с многообразните теми на логистиката или само с нейни елементи?
 • Каква акредитация има обучителната организация?
 • За какъв период се търси обучение? В практиката обучението по логистика варират от няколко часа до четири години за придобиване на бакалавърска степен.
 • Каква професионална реализация ще се търси след обучението? Какво искаме да работим?
 • Какви са плановете за последващо обучение?
 • С какво предходно образование е обучаващият се?
 • Търси ли се решение на единичен проблем или на системен такъв?

 

обучение логистика, курсове логистика - митивацияИ все пак ако някой е решил да се занимава професионално, преди натрупването на практически опит, е необходим базов теоретичен фундамент, едва след това да се започне навлизане в конкретни логистични подсистеми. Когато се решават единични фирмени проблеми са удачни Ad hoc обучения (специализирани обучения) от профилирани специалисти.

 

Споделяме и тази вдъхновяваща снимка от Alexandre Van Thuan on Unsplash

Използвани източници: Посочените в линковете сайтове, както и собствени наблюдения.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…