Какво е пикинг или комисиониране?

В този пост ще разкрием част от значението на думите пикинг и комисиониране за складовете…

В практиката дейностите по събиране на поръчките често се назовават по различен начин: пикинг (от англ. picking ‘вземам’) или комисиониране (от  нем. kommissionieren). Различията са породени от използването на различни термини в англо- и немскоезичната литература, но по същество смисълът им е идентичен за логистиката. Тук има един особен момент с думата комплектоване, като има спорове дали това е допълнителна дейности или не. Въпросът е дискусионен, тъй като в редица от стратегиите за събиране на поръчки двете дейности – събиране и комплектоване – се смесват, например при едновременното събиране на няколко поръчки в отделни контейнери и т.н.

Затова – важен извод!

Събиране на поръчки в складовете, пикинг и комисиониране са едно и също нещо в складовата логистика. Разликата е в произхода на термините. Споровете за това, кое е по-голямо не са основателни. Нашият екип предпочита терминологията, която е популярна в англоезичната литература и отразяват складовите практики в САЩ и голяма част от страните в Европа.

Какво е линия за събиране (pick-line)?

За реализацията на различните стратегии за събиране на поръчки се въвежда и понятието линия за събиране (pick-line), което показва каква е задачата на служителя – какви и колко единици да вземе, и по същество определя конкретната локация, която трябва да бъде посетена. Тази дейност е изключително трудоемка и води до много високи разходи.

Стратегии за пикинг/Стратегии за комисиониране

Класификацията на стратегиите не е напълно утвърдена, но могат да бъдат маркирани по-съществените сред тях. Тук е важно да се отбележи, че прилагането на една или друга стратегия в склада показва наличието на стремеж към усъвършенстване на дейностите по събиране на поръчките, а доколко е успешна конкретната стратегия, следва да се определи на базата на допълнителни анализи. Принципно, насочването на фирмените усилия към процесите по събиране много често е продиктувано от силно конкурентната среда.

Стратегиите, които се срещат по-често в научната литература и в практиката при управлението на склада, са следните:

 • Събиране на отделни поръчки (Pick to order) – всяка поръчка се възлага на отделен оператор, който събира само нея и не преминава към следваща, докато не я приключи напълно.
 • Събиране на групови поръчки (Cluster picking) – служителят обхожда склада със специализирана количка или машина и събира едновременно няколко поръчки. В количката са обособени места (контейнер, кашон, в някои случаи палет) за поставяне на продуктите на всеки един клиент.
 • Партидно събиране (Batch picking) – събират се няколко поръчки, подобно на предходната стратегия, но не се разделят по клиенти, а по партиди (SKU), които от своя страна след това се разделят по поръчки в отделна зона. Съществуват два варианта на функциониране: Pick by line и Pick by zero, които се различават по това дали се вземат точни бройки, или цял палет, който се премества в зона за довършване на поръчката.
 • Разпределение на операторите по зони (Zone picking) – разпределяне на служителите към отделни зони, като събират поръчки само в тях. Това води до повишаване на бързината на персонала, тъй като при събирането на поръчката съответният служител работи само в зони, в които има от необходимите единици, и освен това добре познава тяхното разположение.
 • Събиране на поръчки с дефиниран краен срок (Wave picking) – събиране на поръчките на времеви „вълни“ (които могат да бъдат фиксирани или динамични), като се поставя краен срок за експедиция на единиците от склада.

 

Методи за пикинг/Методи за комисиониране

Методите за събиране на поръчките са пряко свързани с конкретните решения, както и с техническите средства, които се използват за тяхното събиране. В по-голямата си част те представляват информационни решения, които улесняват дейността на операторите. По-широко приложение в практиката намират следните:

 • Събиране на поръчки с обходен лист (Paper picking) – надали има необходимост от представяне на този метод.
 • Събиране на поръчки с етикети (Pick by label) – това е нещо интересно. По същество поръчката се отпечатва, като всяка линия е на отделен самозапелващ етикет. Когато всяка позиция е събрана, тя се поставя в отделен плик/кашон и се залепва етикетът. Процесът се повтаря за всички линии.
 • Светлинно насочване (Pick by light/pick to light) – всяка локация е снабдена със светлина, например зелена. При стартирането на поръчката всички локации, свързани с посещение, според линиите се активират и съответнта светлина се стартира. По този начин служителят вижда локациите, които трябва да посети и процесът се ускорява значително..
 • Гласово насочване (Pick by voice) – при този метод дигитален глас прочита всяка задача (с използване на слушалки). Например посети локация Х, след което вземи У продукт в съответния брой. Така служителят е със свободни ръце и не губи време за четене на задачите. Много е важно интегрирането на решението със складови софтуер и съответните баркод терминали.
 • Баркод мобилни терминали (Barcode scanning) – служителят използва терминал, снабден с баркод четец. Терминалът има екран, на който се изписват задачите за изпълнение.
 • Радиочестотна идентификация (RFID) – аналогично на предходните решения, но с използване на радиочестотна идентификация/радио вълни.

 

Като заключение

По същество събирането на поръчки е изключително сложен процес и не могат да бъдат посочени еднозначни решения. Причината е, че дейностите по подготовка на поръчките са пресечна точка на множество други решения за всички складове – информационни системи и технологии, организация на складовите площи и складова техника.

Не е възможно да бъде приложена една или друга стратегия, ако условията в склада не позволяват нейното осъществяване. Това са по-скоро основните направления за анализ, които не изчерпват въпросите, свързани с успешното прилагане на различните стратегии за събиране на поръчките. Всички те трябва да работят в синхрон, тъй като наличието на пропуски в една или друга област води до намаляване на резултатите на цялата система.

 

Складови системи в логистиката – управленски практики и тенденции (2022), A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse (2014), Practical handbook of warehousing (1997), Design and control of warehouse order picking: A literature review (2007),  The Supply chain handbook (2004)

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…