Как да управляваме веригите на доставките?

Веригата на доставките е сложна и динамична конфигурация от елементи, насочени към ефективно управление на материалните потоци в нея. Начинът, по който е организирана, сам по себе си е предизвикателство, което следва да бъде решено на база познаване на теорията и практиката по проблемите на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Ние Ви предлагаме обучения и консултации
в следните области

Одит на вериги на доставки. Анализ и оптимизация на логистични и бизнес процеси

Запознаване с особеностите на вашата верига на доставките, защото всеки бизнес е различен. Въз основа на наличните данни и информация нашите експерти могат да направят оценка на текущото състояние и да предложат насоки за усъвършенстване.

Складово стопанство

Успешният склад е резултат от постигането на добър синхрон между стелажните системи, организацията на складовите площи, използваните машини, организацията на складовите процеси и използването на подходящ софтуер. Особено важен е процесът по събиране на поръчки (комисиониране/ пикинг), който има най-висок потенциал за подобряване на ефективността.

Производство и операции

В сферата на производството е важно да се постигне синхрон между производствен график, производствени мощности, потребности и доставки. Особено съществен момент са редица практики, присъщи за методи като MRP, MRPII, ERP, ERPII.

Управление на веригата на доставките

Съвременните компании се налага да постигнат такава интеграция и координация със своите доставчици и клиентите, че в определени моменти да започнат да функционират по-скоро като една организация. Причината за това е, че бъдещето е в конкуренцията на цели вериги на доставките, а не между отделни организации. За да се достигнат такива форми на взаимодействие, се налага системна трансформация и преминаване към подобни партньорства.

Разработване на оптимизационни модели

Организацията и веригата на доставките са сложни системи, които могат да бъдат конфигурирани по различни начини. Въпросът е: Какво е правилното решение? Един от подходите е да се изградят математически модели, които следва да могат да бъдат обследвани в различни ситуации с цел намиране на най-доброто решение за конфигуриране на системата.

Информационни системи и технологии в логистиката и веригите на доставките

Дигитализация и дигитална трансформация на вашата логистика. Внедряването на подобен вид решения е сложен процес, който изисква постигане на баланс между разходите и очакваните резултати. Не на последно място, реалното заработване на системата е предизвикателство, което до голяма степен е свързано с човешкия фактор в организацията.

Обслужване на клиенти

Съвременните парадигми за успешен бизнес са ориентирани към клиента. За да се постигне това, е необходимо не само любезно обслужване от страна на търговците, но и синхронизиране на дейностите по отношение на доставките, складирането, транспорта и т.н. Особено важно е количественото измерване на дейността чрез редица ключови показатели, включително KPI. Подобен вид инициативи са от съществено значение, особено когато искате да съпоставите своите показатели с тези на водещите компании в областта.

Опаковане и маркировка

Тези дейности определено не се изчерпват със запазването на продукта при неговото транспортиране. Съвременните тенденции в логистиката са свързани с проследяване на единиците и автоматична идентификация. От особено значение в тази връзка са стандартите за маркировка на GS1 и съответното им прилагане в областта на баркодовете и радиочестотната идентификация (RFID).

Прогнозиране на търсенето и управление на запасите

Времето на интуитивното прогнозиране отминава, тъй като съвременните организации трябва да бъдат много прецизни по отношение на разходите и не могат да си позволят неадекватно управление на запасите. Това налага използването на редица количествени методи за прогнозиране на търсенето, които следва да бъдат интуитивни и лесни за прилагане, както и да не изискват специфични математически познания.

Одит на логистичните дейности. Анализ и оптимизация на логистични и бизнес процеси

Запознаване с особеностите на вашата логистична система, защото всеки бизнес е различен. Въз основа на наличните данни и информация нашите експерти могат да направят оценка на текущото състояние и да предложат насоки за усъвършенстване.

Информационни системи и технологии в логистиката

Дигитализация и дигитална трансформация на вашата логистика. Внедряването на подобен вид решения е сложен процес, който изисква постигане на баланс между разходите и очакваните резултати. Не на последно място, реалното заработване на системата е предизвикателство, което до голяма степен е свързано с човешкия фактор в организацията.

Складово стопанство

Успешният склад е резултат от постигането на добър синхрон между стелажните системи, организацията на складовите площи, използваните машини, организацията на складовите процеси и използването на подходящ софтуер. Особено важен е процесът по събиране на поръчки (комисиониране/ пикинг), който има най-висок потенциал за подобряване на ефективността.

Обслужване на клиенти

Съвременните парадигми за успешен бизнес са ориентирани към клиента. За да се постигне това, е необходимо не само любезно обслужване от страна на търговците, но и синхронизиране на дейностите по отношение на доставките, складирането, транспорта и т.н. Особено важно е количественото измерване на дейността чрез редица ключови показатели, включително KPI. Подобен вид инициативи са от съществено значение, особено когато искате да съпоставите своите показатели с тези на водещите компании в областта.

Производство и операции

В сферата на производството е важно да се постигне синхрон между производствен график, производствени мощности, потребности и доставки. Особено съществен момент са редица практики, присъщи за методи като MRP, MRPII, ERP, ERPII.

Опаковане и маркировка

Тези дейности определено не се изчерпват със запазването на продукта при неговото транспортиране. Съвременните тенденции в логистиката са свързани с проследяване на единиците и автоматична идентификация. От особено значение в тази връзка са стандартите за маркировка на GS1 и съответното им прилагане в областта на баркодовете и радиочестотната идентификация (RFID).

Управление на веригата на доставките

Съвременните компании се налага да постигнат такава интеграция и координация със своите доставчици и клиентите, че в определени моменти да започнат да функционират по-скоро като една организация. Причината за това е, че бъдещето е в конкуренцията на цели вериги на доставките, а не между отделни организации. За да се достигнат такива форми на взаимодействие, се налага системна трансформация и преминаване към подобни партньорства.

Прогнозиране на търсенето и управление на запасите

Времето на интуитивното прогнозиране отминава, тъй като съвременните организации трябва да бъдат много прецизни по отношение на разходите и не могат да си позволят неадекватно управление на запасите. Това налага използването на редица количествени методи за прогнозиране на търсенето, които следва да бъдат интуитивни и лесни за прилагане, както и да не изискват специфични математически познания.

Разработване на оптимизационни модели

Организацията и веригата на доставките са сложни системи, които могат да бъдат конфигурирани по различни начини. Въпросът е: Какво е правилното решение? Един от подходите е да се изградят математически модели, които следва да могат да бъдат обследвани в различни ситуации с цел намиране на най-доброто решение за конфигуриране на системата.

Имате въпроси?
Вижте детайли за нашите услуги и цени или се свържете с нас!