Запаси, управлявани от доставчика (Vendor Managed Inventories – VMI)

Vendor Managed Inventories (VMI) – ще представим накратко един важен за логистиката метод, а именно Запаси, управлявани от доставчика.

Той предлага решение на въпроса за управление на запасите за големи клиенти, при които доставчикът поема цялата отговорност за управление на запасите, без да е необходимо да се намесва клиентът. Буквално ситуацията е подобна на „Ето ти ключа от моя склад и прави каквото прецениш! Важното е когато влезна да намеря, каквото търся…“. Представете си колко хубаво би било за един голям магазин от вида търговец на дребно.

Защо да бъде прилаган?

Основният аргумент за прилагането на VMI е намаляване на нивото на запасите посредством усъвършенстване на дейността на доставчика. Резултатът е по-високо ниво на обслужване на неговия клиент и по-ниски разходи. При този метод се търси дългосрочно сътрудничество, независимо от правната му форма.

На доставчика му е необходимо известно време за натрупване на достатъчно информация за потреблението на клиента, едва тогава може да се премине към изпълнение. В практиката се срещат редица междинни, преходни форми, които предхождат пълното прилагане на метода. Всичко това се налага, защото прилагането на VMI е въпрос на доверие, което се гради бавно във времето.

Каква е разликата при VMI?

При традиционната логистична система клиентът подава поръчка към доставчика, а при VMI той подава информация за неговото фактическо потребление.

Без използването на информационните системи и технологии методът VMI е напълно неприложим. Особено съществен момент е дистанционното следене на потреблението на клиента и изготвянето на прогнози. В посочения пример за търговеца на дребно е необходимо едва ли не доставчикът да получава данни за всеки продукт, който бъде маркиран на каса или при приключването на съответната трансакция (обслужен клиент) данните да бъдат изпратени към доставчиците.

Предимствата от приложението на VMI са много, но същественият момент е изграждането на доверие и разкриването на възможности за преминаване към по-сериозни форми на взаимодействие, каквито са SCM (Supply Chain Management) практиките, които се превръщат в стандарт за съвременна логистика.

 

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…