SCM и логистичен софтуер

В условията на световна дигитална трансформация на обществото и Индустрия 4.0/Логистика 4.0 в редица организации масовото се използват е-мейли, EXCEL таблици и телефонни разговори за координация, което води до пропиляване на ценни ресурси. В съвременните условия управлението на редица натоварващи мениджърите дейности се поема от софтуерни системи. Нашите виждания са свързани с изграждането на самостоятелно функциониращи системи от типа 24/7, които работят с ниска степен на човешка намеса.

Консултиране в
следните области

 • Одит и анализ на съществуващи софтуерни системи
 • ERP системи с интуитивен интерфейс и автоматизирани функции за управление
 • Специализиран складов софтуер с интеграция на баркодове и RFID технологии – WMS
 • Транспортни системи за управление на маршрути – TMS
 • Системи за прогнозиране на търсенето и управление на запасите
 • Системи за обслужване на клиенти – CRM
 • Електронна търговия и уеб системи и приложения
 • Прилагане на стандарти за използване на баркодове, радиочестотна идентификация и електронен обмен на данни – GS1
 • Големи данни – Big Data
 • Интернет на нещата – Internet of things (IoT)
 • Добавена и виртуална реалност – Augmented and Virtual Reality
 • Машинно самообучение – Machine Learning
 • Невронни мрежи – Artificial Neural Networks
 • Други.

Имате въпроси?
Свържете се с нас!