SCM и логистичен софтуер

В условията на световна дигитална трансформация на обществото и Индустрия 4.0/Логистика 4.0 в редица организации масовото се използват е-мейли, EXCEL таблици и телефонни разговори за координация, което води до пропиляване на ценни ресурси. В съвременните условия управлението на редица натоварващи мениджърите дейности се поема от софтуерни системи. Нашите виждания са свързани с изграждането на самостоятелно функциониращи системи от типа 24/7, които работят с ниска степен на човешка намеса.

Знанието е важно...

Само така е възможно да се направи правилен избор на софтуер. Ние Ви предлагаме обучение и консултиране в редица специфични области, като:

 • Как се избира доставчик на софтуер? Подготовка на задания и оценка на оферти
 • Защита на фирмените интереси и как да не попаднем във финансов капан
 • Правилно бюджетиране и оценка на реалните разходи
 • Одит и анализ на съществуващи софтуерни системи
 • Как да избегнем проблемите с персонала?
 • ERP системи
 • Специализиран складов софтуер с интеграция на баркодове и RFID технологии – WMS
 • Маршрутизация - транспортни системи за управление на маршрути – TMS
 • Системи за прогнозиране на търсенето и управление на запасите
 • Системи за обслужване на клиенти и доставчици – CRM / SRM
 • Електронна търговия и уеб системи и приложения
 • Прилагане на стандарти за използване на баркодове, радиочестотна идентификация и електронен обмен на данни – GS1
 • Облачни системи
 • Големи данни – Big Data
 • Интернет на нещата – Internet of things (IoT)
 • Добавена и виртуална реалност – Augmented and Virtual Reality
 • Машинно самообучение и изкуствен интелект – Machine Learning & AI
 • Неврони мрежи – Artificial Neural Networks
 • Системи за дигитални двойници - Digital Twins
 • Блокчейн договори
 • Други

Имате въпроси?
Вижте детайли за нашите услуги и цени или се свържете с нас!