Дигитални двойници в логистиката и SCM

За началото на концепцията за дигитални двойници

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова. DHL дефинират нейната поява през 2015 г. като еволюционна стъпка на компютърните симулации. Основната идея е създаването на дигитален модел, който да бъде изследван и след това решенията да бъдат приложени в практиката. По своята същност това е уникална възможност за провеждане на всякакви експерименти, включително и на такива, които в реалността са невъзможни. Появяват се и слогани като How Digital Twins Are Reinventing Innovation (Как дигиталните двойници преоткриват иновациите).

За целите на логистиката и управлението на веригата на доставките (SCM) тези решения разкриват уникални възможности, въпреки че изследванията в областта са все още са малко. Екипът на Logisticxperts анализира възможността за използване на дигитални двойници в логистиката и управлението на веригата на доставките две посоки.

Възможности за приложение в практиката

Първата е на ниво верига на доставките – това е концептуален поглед на проблемите и се разглеждат връзките между отделните организации. Препоръчваме стартиране на процеса от GFA анализ и провеждане на последващи симулации и визуализации, включително и за multi-echelon системи.

Втората посока е на ниво отделна логистична дейност, например складиране. В този случай се изгражда 3D копие на склада и всичко наподобява компютърна игра. С лекота се появяват с отделни бутони функционалности като:

  • Увеличаване/намаляване на броя на складовите работници и различните видове манипулационни машини.
  • Увеличаване/намаляване на броя на стоковите единици (SKU)
  • Добавяне/премахване на рампи
  • Нови графици на работа
  • Промени в скоростта на работа, изчаквания и пр.

Дигитални двойници в логистиката и SCM

 

В допълнение може да се експериментира с промяна на видовете стелажни системи, реорганизация на процесите, реорганизация на площите, заходи, синхронизация с транспортната система и пр. Този вид анализи са приложим и в областта на производството, транспорта, търговските обекти и пр., като предимствата са повече от ясни.

Искате ли подобни решения и за Вашата дейност?

Свръжете се с нас за експертни консултации по логистика.

 

По темата са използвани следните източници: dhl.com, sloanreview.mit.edu, anylogic.com, Marmolejo-Saucedo, J.A., Hurtado-Hernandez, M. and Suarez-Valdes, R. (2020), “Digital Twins in Supply Chain Management: A Brief Literature Review”, Intelligent Computing and Optimization

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…