Успешни софтуерни системи в бъдеще

Какво е бъдещето на софтуерa за логистика и вериги на доставки?

При изписване например на „софтуер за логистика“ в Google резултатите са около няколко десетки хиляди, при изписване на „ERP софтуер“ платените реклами на първа страница са и по 8 понякога, почти колкото и органичните резултати. В това море от предложения е важно да се намери оптималното решения, което:

  • да отговаря на бюджетните реалности;
  • да води до реални резултати;
  • да не изисква години, за да бъде внедрено.

Именно поради тази причина е важно да се следва адекватен процес по внедряване, който да се основава на правилно проектиране, балансирано спрямо финансовите възможности, и правилна стратегия на внедряване. Всичко това следва да бъде извършено в условията на познаване на пазара на софтуерни продукти, както и на световните тенденции в областта на автоматизацията и роботизацията.

Днес ERP системите не са софтуерни продукти, предназначени за счетоводни операции и извършване на справки. Това са системи от вида софтуер за логистика и вериги на доставки, които могат да функционират с висока степен на автономност и при определени условия да предприемат самостоятелни действия, които са контролирани от служителите. Складовите системи от своя страна на са просто отчетни системи за движение на единиците от и към склада, а са насочени към активно управление на процеси вътре в него. Такива процеси могат да бъдат свързани с разпределение на задачи и на единици по складови локации, изпълнение на поръчки, довършителни дейности, експедиция и др. Всичко това да се извършва с приложение на баркодове и RFID. Транспортните системи от своя страна не са свързани единствено с административната работа и проследяването на дейността. Те основно са насочени към определяне и управление на маршрути в реално време, интегрирайки данни от използваните GPS системи и Google Traffic. Системите за електронна търговия придобиват все по-голямо значение за бизнеса, затова тенденцията е да не бъдат самостоятелни, а да се интегрират с останалите информационни системи в рамките на организацията. Не на последно място, всяка дейност е обречена на неуспех, ако софтуерните системи не позволяват използване на решения за автоматична идентификация – баркодове и радиочестотна идентификация, както и електронен обмен на данни със системите на клиенти и доставчици.

И това не е всичко! Бъдещето е много, много по-сложно. В своето регулярно изследване DHL правят ежегодна прогноза за въздействието на различни информационни решения и сроковете за тяхното навлизане.

DHL тренд радар и софтуер за логистика

Можем да маркираме част от тези решения, които са пряко свързани с темата – Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, Cloud & APIs, Digital Twins, Blockchain, Omnichannel Logistics, Augmented & Virtual Reality и пр. Определено бъдещето на логистиката е информационно, затова и при проектирането на информационните системи днес трябва да се гледа към бъдещето.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…