Произход и еволюция на ERP системите

Как се появяват ERP системи, които днес са стандарт за софтуер за логистика?

ERP са предхождани от Планиране на потребностите от материали (Material Requirements Planning – MRP), които са управленски метод в логистиката, познат от средата на миналия век, който е един от най-съществените за развитието на съвременната бизнес логистика. Създаден е с цел оптимизация на производствената дейност, но начинът му на функциониране го прави приложим и в други области. Прилагането на модела позволява да се определи какви количества от съставните материали (компоненти) за готовата продукция са необходими и в кой момент трябва да бъдат налични. Реално с тези си възможности методът става незаменим помощник за всеки специалист логистика.

За успешното прилагане на MRP, както и на методите, създадени вследствие неговото развитие, е необходимо използването на информационните технологии. Въпреки че алгоритъмът на функциониране на MRP само по себе си не е сложен, обемът на изчисленията и споделената информация между партньорските организации след декомпозирането на главния производствен график са толкова големи, че не е възможно да бъдат приложени без компютризация.

Методът показва много добри резултати в практиката и е усъвършенстван многократно във времето

Една от еволюционните форми е MRP II – Manufacturing Resource Planning (Планиране на производствените ресурси), при която се излиза от рамката на материалите и се отива към обвързаните ресурси с конкретното производство. На следващия етап се стига до една от най-съществените форми, а именно появата на ERP – Enterprise Resource Planning (Планиране на ресурсите на предприятието). Този вид системи са широко използвани в практиката и от тях произлиза разпространеното днес определение за ERP софтуер.

mrp, erp, mrpII, erpII

В наши дни, в условията на конкуренция между веригите на доставките и развитието на управленски концепции като Supply Chain Management, се появява и следваща еволюционна форма, а именно ERPII, която по своята същност е решение в категорията Supply Chain Management Software.

Нашият екип следва тенденциите в областта и можем да Ви предложим работеши ERP системи и на практика, затова се свържете с нас.

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

WMS интеграция с другите информационни системи в организацията

Правила за ефективна софтуерна WMS интеграция в организацията. За какво…

Стелажи и стелажни системи

Защо е необходим интегриран подход към техния избор за ефективния…

Интелигентни складове в бъдеще време – IoT, RFID, Big data…

В последните години Индустрия 4.0 започва да се проявява и…