Услуги и цени

Различни възможности според нуждите на бизнеса

Ние знаем, че малките и средните предприятия имат нужда от ефективни бизнес решения за изграждане на модерна логистика в динамични вериги на доставки. Затова Ви предлагаме нашите базови консултантски пакети.

Online
Безплатна консултация

Убедени сте, че нещо не е наред, но не сте сигурни какво. Консултация по определен от вас проблем, свързана с логистиката и веригите на доставки:

 • Запознаване с проблема
 • Точно дефиниране на неговото естество
 • Възможни подходи за неговото разрешаване
 • Практики в съответната проблемна област
 • Разговор/ oнлайн до 60 мин

Definition
1500 лв

Ако търсите независим одит на вашата логистика и верига на доставки, за да определите съществуващите проблеми и насоките за тяхното решаване:

 • Запознаване в детайли с дейността на организацията - провеждане на посещение, разговори и наблюдения
 • Базов анализ на количествени и качествени данни
 • Определяне на проблемните области
 • Представяне на насоки за решаване на проблемите

Select
2000+ лв

За тези, които търсят разширен, задълбочен анализ и разрешаване на специфични и микро проблеми в логистиката и веригите на доставки:

 • Определяне на мерки за разрешаване на специфични и микро проблеми
 • Детайлно запознаване с проблема и според неговото естество:
  › теоретични решения
  › статистически анализ
  › построяване на модел с решения
  › интеграция на софтуер
 • Възможност за надграждане с Data Science анализи, техники за прогнозиране, симулации, математическо моделиране, Digital Twins и др.

Експертна консултация

Заявете своя интерес към нашите услуги и ще се свържем с вас за уточняване на подробностите

  Интересувам се от пакет*

  Име на фирма*

  Фирмата е*

  Предимно като каква определяте фирмата?*

  В коя област търсите консултиране?*

  Име и фамилия*

  Ел. адрес*

  Телефон

  Бележка

  Работещи решения
  за вашия бизнес

  Убедени във възможностите, които предлагаме, и благодарение на разнообразните профили на нашите експерти се стремим към предлагане на адекватни за вашия бизнес консултантски логистични решения.