Консултантски услуги

Работещи решения
за вашия бизнес

С фокуса върху малките и средните предприятия, които търсят високоефективни решения за модерна логистика и SCM

Логистични модели

Модели за управление на вериги на доставките

Комплексен анализ и интердисциплинарен подход за конфигуриране на логистични системи за постигане на по-добри резултати както на ниво фирма, така и във веригата на доставките и в условията на Supply Chain Management.

Логистичен софтуер

SCM и логистичен софтуер

Преходът към управление на процесите чрез автономни софтуерни системи е свързан с познаване не само на процесите в организацията, но и на тенденциите и наличните решения в областта.

Логистични изследвания

Анализ на вериги на доставки и логистични изследвания

Консултации, провеждане на проучвания и обучение, както и изграждане на математически и експериментални модели за провеждане на симулационни сценарии: Greenfield Analyses, Network Optimization, What-If Analysis, SCM, Multi-Echelon Systems, Gaming, дигитализация, дигитална трансформация и др.