Нашите услуги

Предлагаме Ви работещи решения
за вашия бизнес

С фокуса върху малките и средните предприятия, които търсят високоефективни решения за модерна логистика и SCM

Логистични модели

Как да управляваме веригите на доставките?

Важното е да се приложи комплексен анализ и интердисциплинарен подход при конфигуриране на логистичните системи и веригите на доставките. Основните стъпки и тънкости на процеса са…

Логистичен софтуер

Как да измерем правилния софтуер за SCM и логистика?

Изборът на правилните софтуерни решения е труден. Пазарът е пренаситен и всеки търговец твърди, че неговият софтуер е по-добър. В същото време разходите са високи и е необходимо да се търси ефективност. Затова ние Ви предлагаме…

Логистични изследвания

Обучения за анализ на вериги на доставки и логистични дейности

Бързи обучения и консултации за това как се управляват правилно процесите във веригите на доставките. Също така провеждане на проучвания и изграждане на математически и експериментални модели за симулационни сценарии: Greenfield Analyses, Network Optimization, What-If Analysis, SCM, Multi-Echelon Systems, Gaming, дигитализация, дигитална трансформация и др.