bg-shape.png

Високоефективни решения за логистика и управление на вериги на доставки

Ефективността на вашата логистика е важна!

Малките и средни предприятия имат нужда от адекватни бизнес решения за изграждане на модерни системи в динамични вериги на доставки. Затова се фокусираме върху това как да им помогнем чрез управление, основаващо се на знание, софтуер, обучения, иновации и дигитална трансформация.

Високоефективни решения за логистика и управление на вериги на доставки

Ефективността на вашата логистика е важна!
Малките и средни предприятия имат нужда от адекватни бизнес решения за изграждане на модерни системи в динамични вериги на доставки. Затова се фокусираме върху това как да им помогнем чрез управление, основаващо се на знание, софтуер, обучения, иновации и дигитална трансформация.
Как да управляваме веригите на доставките?
Как да изберем правилния софтуер за SCM и логистика?
Обучения за анализ на вериги на доставки и логистични дейности

Логистични модели

Как да управляваме веригите на доставките?

Важното е да се приложи комплексен анализ и интердисциплинарен подход при конфигуриране на логистичните системи и веригите на доставките. Научете повече за основните стъпки и тънкости на процеса.
Логистичен софтуер

Как да изберем правилния софтуер за SCM и логистика?

Изборът на правилните софтуерни решения за логистика е труден. Пазарът е пренаситен и всеки търговец твърди, че неговият софтуер е по-добър. В същото време цените са високи и е необходимо да се постигне ефективност. Научете повече тук.
Логистични изследвания

Обучения за анализ на вериги на доставки и логистични дейности

Бързи обучения по логистика и консултации за това как се управляват правилно процесите във веригите на доставките. Също така провеждане на проучвания и изграждане на математически и експериментални модели за симулационни сценарии: Greenfield Analyses, Network Optimization, What-If Analysis, SCM, Multi-Echelon Systems, Gaming, дигитализация, дигитална трансформация и др.

Логистика и вериги на доставки
- перспективи за развитие

Логистика значение

Логистиката се свързва с управлението на материални потоци във веригите на доставки. Основната задача определено НЕ е само доставка на необходимите материали на точното място и време или доставка на точното количество продукти и с точното качество с минимални усилия и разходи. С нея се обозначава управленска концепция, която съдържателно представлява интегрирано управление на материалните потоци в тях. За движението на материалните потоци се налага изпълнение на множество логистични дейности, които често са определяни като подсистеми на логистичната система. Това са дейности като складиране, обслужване на клиенти, управление на запаси, операции в производството, транспорт, управление на качеството, прогнозиране на търсенето, разработване на стандарти и пр. Както се вижда това е много повече от доставка на материали. Вижте повече за значението на логистиката.

Верига на доставки

Веригата на доставки представлява сложна система от фирми/организации, през които преминават материалните потоци. Тя започва от мястото на зараждане на суровините и достига до крайните потребители. Управлението на веригата на доставки или Supply Chain Management (SCM) е специфична форма на развитие на логистичната концепция. При нея се цели тотална и високотехнологична интеграция и координация между доставчици, производители, търговци и клиенти.

Информация и логистика

Всичко това е невъзможно да се случи на практика без адекватно управление на данни и информация. Информационните потоци задвижват материалните във веригата на доставките. Неслучайно се определя, че начинът на тяхното управление предопределя начина на движение на материалните потоци.

Нашият фокус

В условията на засилена конкуренция и непрекъснато навлизане на нови играчи на пазара единственият начин за успех е внедряването на иновации, дигитализация и дигитална трансформация на бизнеса. Ето защо ние предлагаме работещи и прагматични решения в областта на логистиката, чрез които мениджърите получават повече възможности и време да се фокусират върху важните за бизнеса дейности.

Последно от блога

picking_background.jpg

Какво е пикинг или комисиониране?

Какво е значението на думите пикинг и комисиониране за складовете…
warehouse-steps.jpg

Важни стъпки в управлението на склада

Решихме да развием текстовете от поста „Няколко забравени истини за…
blog-erp-problems-thumb.jpg

Логистика значение

Логистика значение - интересен въпрос. Нека поговорим накратко за нейната…