bg-shape.png

Високоефективни решения за управление на вериги на доставки

Единственият начин за успех е внедряване на иновации, дигитализация и дигитална трансформация на бизнеса и веригите на доставките

Научете повече

Високоефективни решения за управление на вериги на доставки

Единственият начин за успех е внедряване на иновации, дигитализация и дигитална трансформация на бизнеса и веригите на доставките

Научете повече

Работещи решения
за вашия бизнес

С фокуса върху малките и средните предприятия, които търсят високоефективни решения за модерна логистика и управление на веригата на доставките

Логистични модели

Модели за управление на вериги на доставките

Комплексен анализ и интердисциплинарен подход за конфигуриране на логистични системи за постигане на по-добри резултати както на ниво фирма, така и във веригата на доставките и в условията на Supply Chain Management.

Логистичен софтуер

SCM и логистичен софтуер

Преходът към управление на процесите чрез автономни софтуерни системи е свързан с познаване не само на процесите в организацията, но и на тенденциите и наличните решения в областта.

Логистични изследвания

Анализ на вериги на доставки и логистични изследвания

Консултации, провеждане на проучвания и обучение, както и изграждане на математически и експериментални модели за провеждане на симулационни сценарии: Greenfield Analyses, Network Optimization, What-If Analysis, SCM, Multi-Echelon Systems, Gaming, дигитализация, дигитална трансформация и др.

Нашият фокус

В условията на засилена конкуренция и непрекъснато навлизане на нови играчи на пазара единственият начин за успех е внедряването на иновации, дигитализация и дигитална трансформация. Ето защо ние предлагаме работещи и прагматични решения в областта на логистиката и управлението на веригите на доставките, чрез които мениджърите получават повече възможности и време да се фокусират върху важните за бизнеса дейности.

Последно от блога

goramp_thumb.jpg

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…
digital_twins_thumb.jpg

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...