Блог

blog-software-systems-future-thumb.jpg

Успешни софтуерни системи в бъдеще

В морето от предложения за бизнес софтуери е важно да…
blog-odoo-thumb.jpg

ERP софтуер – лесен като социална мрежа

Софтуерните продукти много често не успяват да дадат своя принос…
blog-vmi-thumb.jpg

Запаси, управлявани от доставчика (Vendor Managed Inventories – VMI)

Решение на въпроса за управление на запасите за големи клиенти,…
blog-streamline-ex-thumb.jpg

Пример за приложение на софтуер за прогнозиране на продажбите

Разполагаме с данни за продажбите на сезонен продукт по месеци…
blog-erp-problems-thumb.jpg

Какви проблеми се решават с ERP системите?

Този вид софтуер предоставя високи възможности за планиране, реализация и…
blog-gepir-thumb.jpg

Централна система за справки на баркодове – GEPIR

Глобалният електронен регистър е уникална, интернет базирана платформа, която дава…