Важни стъпки в управлението на склада

Тема в развитие: „Няколко забравени истини за успешния склад“

В основата на управлението на склада е знанието…

нека поговорим за склада като система, товарооборот, складови площи, стелажни системи и машини, софтуер и пр.

 

Цели на складовата система. Особености на логистичната система, към която складовата система принадлежи и взаимодейства с нея

Складовите системи, като елемент на логистичната система, имат своя специфична конфигурация и допринасят за постигането на целите на фирмената логистика, т.е. да се осигури необходимото равнище на обслужване на клиентите при минимални общи разходи (научи повече за логистика значение). Развитието на тази логика показва, че целите на управлението на склада следва преди всичко да гравитират около:

 • обслужване на клиентите
 • логистични разходи

За съжаление двете теми са толкова противоречиви и големи, че намирането на баланс е трудно или възможно само на теория. Затова е препоръчително да се съблюдават отделни принципи, които ще допринесат за постигането на целта: скорост и точност в условията на ефективно използване на складовите ресурси, осигуряване на необходимата гъвкавост и надеждност на логистичната система, както и на съответната сигурност и безопасност.

 

Особености на товарооборота при управлението на склада

Това е сред любимите ни теми и за нов склад много прилича на покупката на нов гардероб. Кое е по-добре? Първо да си купиш гардероб и после да слагаш в него дрехи или според вида на дрехите да бъде избран гардеробът? Това е най-подценяваната тема и в практиката и често се бърза да се премине към избор на стелажи и машини, с разбирането “ние си знаем продуктите”. А колко лесно ще бъде, ако конвертираме товарооборота в унифицирани единици – палети, кутии, касетки, боксове, стокови единици и пр. След това ги класифицираме по номенклатурни групи, а след това се направят анализи, като 80/20, ABC, CVA, кореклации, клъстери и пр.

 

Ограничения на складовите площи

Да, за съжаление ги има. Не всеки склад започва на чисто от неговото построяване в идеалния парцел. Има ограничения – височина, обща площ, рампи, заходи и пр., но има и решения! Тайната тук е в познаването на новите технологии за складиране и това как да обърнем ограниченията в бъдещи конкурентни предимства.

 

Стелажни системи – видове и организация

Много често, когато стане дума за стелажи, сее разбира стандартната конвенционална система, каквато я виждаме дори и в магазините. В действителност само основните групи стелажи са:

 • Конвенционални стелажни системи (Conventional), включително варианти с двойна дълбочина (Double deep), както и системи с тесни коридори (Very narrow aisles).
 • Тунелни стелажни системи (Drive-in / tunnel) с един или два входа.
 • Гравитационна система за палети (Live storage /pallets).
 • Стелажни системи с избутване (Push-back).
 • Автоматизирани палетни колички (Radio shuttle).
 • Мобилни стелажи (Mobile racking).
 • Самоносещи стелажи (Self support).
 • Гравитационна система за кашони и кутии (Carton flow).
 • Мецанин етаж стелажни системи (Mezzanine system).
 • Каруселни системи.
 • Автоматизирани системи – (AS/RS racking – Automated Storage & Retrieval Systems).
 • Системи за продукти с нестандартни размери.

Всяка една от тях има своите особености и може да има специфичен принос е ефективността на нашия склад.

 

Софтуерни системи и надграждащите ги информационни технологии

В логистичната практика се срещат различни подходи за управление на складовите системи (складова логистика), но според базовата класификация на информационните системи в логистиката това са:

 • Системи за управление на склад (Warehouse management systems – WMS)
 • Системи за планиране на ресурсите на предприятието (Enterprise Resource Planning – ERP)
 • Други видове информационни системи.

Техният подход на управление на складовите процеси е много различен и ще го разширим в отделна статия в блога за складов софтуер. По отношение на технологиите, които ся прако свързани – това са най-често технологиите за автоматична идентификация на единици, а именно баркодове и RFID (Радиочестотна идентификация)

 

Манипулационни машини за осигуряване на движението на материалните потоци в склада

Разнообразиетто за техниката е много голямо, но основните видове складови машини са:

 • Палетни колички / Pallet trucks
 • Високоповдигачи тип Стакер / Stacker
 • Машини за събиране на поръчки / Order pickers
 • Високоповдигачи тип Ричтрак/ Reach trucks, включително и Double-deep
 • Конвенционални високоповдигачи – мотокари, газокари, електрокари / Counterbalanced trucks (engine-powered, electric)
 • Машини за работа в тесни коридори (Very narrow aisle trucks), предлагащи и тристранна обработка в разновидности с и без издигане на оператора.
 • Кран тип Стакер / Stacker crane.
 • Конвейерни ленти.
 • Други – кранове, влекачи, ремаркета, четири-посочен манипулатор, прикачни устройства и допълнително оборудване и пр.

 

Picking стратегии и методи

В практиката дейностите по събиране на поръчки често е наричана с различни имена – пикинг (от английски език picking) или комисиониране (от немски език kommissionieren). Различията са породени от използването на различни термини в англоезичната и немско езичната литература и по същество между термините няма смислово различие.

Стратегиите за събиране на поръчки са свързани с принципната организация на процесите, докато методите са насочени към конкретни технологични решения. За тяхното представяне също ще планираме отделна статия в нашия сайт. В резюме стратегиите са:

 • Събиране на отделни поръчка (Pick to order)
 • Събиране на групови поръчки (Cluster picking)
 • Партидно събиране (Batch picking)
 • Разпределение на операторите по зони (Zone picking)
 • Събиране на поръчки с дефиниран краен срок (Wave picking)

Докато методите са:

 • Събиране на поръчки с обходен лист (Paper picking).
 • Събиране на поръчки с етикети (Pick by label).
 • Гласово насочване (Pick by voice).
 • Светлинно насочване (Pick by light/pick to light).
 • Баркод мобилни терминали (Barcode scanning)
 • Радиочестотна идентификация (RFID).

Очаквайте:

 • Степен на автоматизация и роботизация
 • Складова логистика и складов софтуер и пр.
 • Склад под наем или собствен склад и др.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…