Как да направите склада си по-конкурентноспособен със софтуер и IT

Колко софтуер и информационни технологии е необходимо да използваме в процеса на складиране?

Какви са нагласите сред компаниите в България и може ли чрез интегриране на правилен софтуер да се повиши конкурентоспособността на предприятието?

 

Ето какво показват данните в проведено наскоро анкетно проучване, посветено на складовите системи в логистиката, което се провежда в рамките на научен проект към УНСС. В частта за степента на внедряване на информационни системи и технологии за процесите по складиране:

Степен на внедряване на информационни системи и технологии в склада

Степен на внедряване на информационни системи и технологии в складирането

Намеренията на участниците в проучването са определено положителни и в почти всички области като цяло се очаква развитие и по-широко внедряване на информационни решения в логистиката. Може да се отбележи, че решения като фирмен уеб сайт, баркодове, ERP и/или WMS системи се превръщат в стандарт (повече за избор между WMS и ERP).

Според намеренията над 70% от организациите планират след 3 години да могат да се самоопределят, че ERP е напълно или по-скоро въведена, а по отношение на WMS резултатите са сходни.

Средната степен на внедряване на системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP) е сравнително висока в нашата страна. Като традиционно, както проличава в предходни изследвания, преработвателните фирми имат по-висока степен на внедряване на информационни системи, особено в частта ERP и WMS. За сметка на това търговските са по-активни в областта на електронната търговия.

Интересен момент е електронният обмен на данни, който се налага като изискване от големите търговци, което респективно рефлектира и върху по-малките. Намаляването на документооборота в областта на дистрибуцията е значителен и този начин на работа започва да става предпочитан. Затова и оценките при търговските предприятия са по-високи със средна стойност от 3.59. Подобна е ситуацията и при радиочестотната идентификация (rfid в складовете), която е оценена от тях отново с по-високата средна оценка от 2.22.

 

За какво се използват информационните системи в складовете

Интересен е въпросът за приложението на информационните системи в складовете и за какво по-точно те са използвани. При анализа на въпроса “За какво използвате складовия софтуер?“ може да се проследи независимо от определянето на вида софтуер за какво се използва той на практика.

Складиране - приложение/използване на софтуер

Приложение/използване на складовия софтуер

Най-често софтуерът в складовете се използва само за подпомагане на следните дейности:

  • Обработка на поръчки.
  • Приемане на доставки.
  • Издаване на фактури.
  • Управление/Следене на запасите.
  • Събиране на поръчки.

Резултатите показват, че складовите софтуери се използват най-вече за базисни дейности като следене на нивото на запаси и правенето на прогнози за търсенето. Наблюдаваме за съжаление и все още ниска степен на синхронизация между складовите и транспортните системи – прилага се едва от 18.3% от интервюираните бизнеси.

 

Какво означават тези резултати на практика

Българският бизнес е все още много далече от дигитализацията на процесите в складиране и транспорт, които да му позволяват да е конкуретноспособен на своите колеги от останалата част на света.

Разгръщането на пълния потенциал на софутерните и IT продукти ще ви позволи да автоматизирате взимането на решения, свързани с прогнозиране, управление на запаси, взаимоотношения с доставчици и клиенти, интергарция с платформи за електронна търговия и други.

 

Ако във вашите цели за следващите години стои “догонването” на европейските компании, свържете се нас, за да намерим заедно пътя, по който да го постигнете.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…