Блог

blog-forecasting-planning-thumb.jpg

Прогнозиране на търсенето и управление на запасите – интуитивно и лесно

Понятието „прогнозиране на търсенето“ много често се свързва с гадаене…
blog-erp-thumb.jpg

Произход и еволюция на ERP системите

Планиране на потребностите от материали (Material Requirements Planning – MRP)…