ERP системи: Какви са алтернативите?

Съвременните ERP системи са важен стратегически ресурс за всяка бизнес организация при управлението на информация. Какви са обаче алтернативите за избор? Кое е правилното ERP решение за нашата логистика?

 

За избора на ERP системи и управлението а логистични дейности

Отделните подходи за избор на софтуерни продукти са изключително различни по своята същност и затова е необходимо всеки от тях да бъде разгледан в по-големи детайли.

Колкото и да са различни организациите по своята същност, са налице значителни сходства в потребностите им към информационните системи, използвани за целите на логистиката. Това дава възможност на част от софтуерните компании да предложат специализирани (тясно профилирани), универсални софтуерни продукти с по-широко приложение, както и различни видове хибридни форми. Това е валидно не само за ERP системите, но и за WMS, TMS, CRM, SRM, MES и др.

 

Използване на универсални продукти

Най-лесният начин за избор на софтуер за логистика от страна на организацията е да се прибегне към използване на напълно готови продукти. Този подход е валиден в частност и за избора на ERP системи. На пазара в България работят множество компании, които предлагат разнообразни решения. Съществуват готови и напълно функциониращи програми с достъпна цена. Най-често това е складов софтуер, който оптимизира дейностите по документооборота. Това е нещо фундаментално за базовата складова логистика. При избора на подобно решение клиентът единствено трябва да го закупи и инсталира. Към него се предлага множество и богата техническа документация, която подпомага неговото използване.

 

При избора на готови решения фирмата трябва да се „съобрази“ и да съгласува логистичната си дейност според възможностите на продукта. Казано по друг начин, е необходимо адаптиране на дейността на организацията към софтуерната система. Подобен вид софтуерни продукти са с обявена и точна цена за всяка функционалност, която се включва според желанията на клиента. Задължително е закупуването на основен модул, който се надгражда според потребностите. При съвременните ERP системи това също е валидно, като в повече случай решенията са в облак.

 

Софтуерът е готов, изпитан и напълно функциониращ. Критиците към този вид софтуер основно се аргументират с ограничените функции на програмите или за това, че не могат да бъдат правени допълнителни настройки. Въпреки това този вид решения в никакъв случай не трябва да бъдат подценявани, защото са реална алтернативи за надеждно и бързо решение в условията на ограничен бюджет. Разработен и наличен, софтуерът може да бъде проверен, тестван и да се прецени дали е подходящ още преди да бъде закупен.

 

Разработването на специализиран софтуер

Напълно противоположно решение на универсалния софтуер е разработването на изцяло специализиран софтуер според конкретния случай. Решението е тясно фокусирано върху определен проблем на клиента и е направено единствено за него. В този случай се наблюдава специфична ERP интеграция на процеси. В самия процес на работа, преди да бъде разработен конкретният софтуер, се провеждат редица срещи за изясняване и уточняване на бизнес процесите, които възложителят иска да бъдат обхванати в информационната система, необходимите технологии, разполагаем бюджет и пр. Много често се провежда и реинженеринг на бизнес процеси. Този вид решения са много трудни за бюджетиране, защото възможностите за реализация са прекалено много. Този подход започва да се среща все по-рядко, защото повечето софтуерни компании е насочват към разработването на платформи.

 

Адаптация и развитие на софтуерни продукти или платформи

За третата алтернатива за разработка на софтуер е характерно, че при нея се използват вече разработени софтуерни продукти или платформи и те се адаптират според конкретните нужди на възложителя. Решението е подходящо за целите на логистиката поради множество причини:

  • По-ниски разходи, съпоставени с напълно специализираните решения. Няма да се налага разработване на софтуер от самото начало, а се надгражда вече съществуващ.
  • Висока надеждност. Особено в случаите на използване на платформи, които са широко разпространени, евентуалните пробиви в сигурността или функционални проблеми са сравнително лесно и бързо отстранявани. Множеството ползватели бързо установяват наличието на проблем и подават сигнал за неговото разрешаване.
  • Възможност за ползване на ноу-хау от други браншове. Колкото по-широко е използвана системата (платформата), толкова по-голяма е вероятността
    да съществуват вече работещи и утвърдени практики, които да бъдат заимствани.
  • По-кратки срокове за разработване и внедряване.
  • По-ниска зависимост от доставчика на софтуер. Когато даден продукт е разработен от определена компания за целите на друга, то тяхното партньорство не може да бъде лесно преустановено. Евентуалното настъпване на такъв момент довежда до оставяне на информационната система без поддръжка и тя спира да функционира. Доставчикът на софтуер притежава специфично ноу-хау за системата, което не е широко достъпно, и той става трудно заменим. При използването на системи, които са познати и на други компании, е възможно по-бързото намиране на друга компания, която да ги поддържа.

 

В този сегмент на софтуерни продукти възложителят има много по-голяма свобода за избор и действие. Използването на специализирана консултантска помощ не е задължителна, ако фирмата разполага с необходимия кадрови потенциал за идентифициране и описване на логистичните процеси, както и за последващото въвеждане в експлоатация.

 

Нещо за решенията с отворен код

Те са нещо много интересно и в последните години имат голямо развитие, особено при платформи за електронна търговия. По-голямата част от тях могат да бъдат изтеглени и инсталирани на собствен сървър или да бъдат ползвани сървърите на доставчика срещу допълнително заплащане за управление и поддръжка. При използването на платформи с отворен код съществуват и други предимства. Едно от тях е стремежът на техните разработчици, софтуерът лесно да си взаимодейства с други софтуерни продукти. По своя замисъл тези продукти се стремят към по-широко приложение и лесно интегриране с други подобни. Това е възможно чрез използване от страна на софтуера на бази данни, които са в широко и масово разпространени формати. Всеки два или няколко продукта, които поддържат едни и същи формати, могат да използват единна база данни. Това е ключът на връзката между тях, която се осъществява в реално време. Ето и примерна структура, която не изчерпва практиките.

erp системи интеграция

Малко изводи за избора на ERP системи

Изборът на конкретна алтернатива за софтуер зависи от редица фактори. Особено важни са разходите за внедряване, връзката с доставчика, фокусирането върху проблема, както и необходимото време. Различните алтернативи и техните характеристики са показани на фигурата.

erp системи алтернативи

Както се вижда от фигурата, не съществува алтернатива, при която едновременно да са налице всички изгоди. Определено правилният избор е въпрос на познаване на дейността, солидно знание по логистика (повече за логистика и обучение) и вериги на доставки, технологични и финансови възможности и пр. В действителност факторите са повече, още повече, много повече… затова и темата може да бъде развита в бъдеще.

 

Полезно още по темата:

Gartner: Enterprise Resource Planning

Wikipedia: Enterprise resource planning

Investopedia: Enterprise Resource Planning (ERP): Meaning, Components, and Examples

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…