Какви проблеми се решават с ERP системите?

ERP интеграция на процеси – какво включва?

ERP интеграцията на процеси е важна. Този вид софтуер предоставя високи възможности за планиране, реализация и контрол на производствения процес. По своята същност ERP системите се стремят да интегрират в себе си дейностите на всички функционални направления в организацията. Целта е да бъдат обвързани: маркетинг, логистика, производство, финанси и човешки ресурси и всички те да функционират като едно цяло. По този начин се постига много по-висок контрол над ресурсите и се постигат значително по-добри резултати. Всичко това е възможно дори без значителна промяна на бизнес процесите.

erp интеграция на процеси - маркетинг, финанси, логистика и човешки ресурси

Какво още?

На практика не е задължително всяка една ERP система да обхваща всички дейности в организацията, обикновено се прави ограничаване до тези, които са пряко свързани с дейността. Типичният обхват на съвременната ERP интеграция на процеси, включва и основна част от организацията при изпълнението на логистичните дейности, като:

  • продажби и обработка на поръчки;
  • снабдяване, управление на запаси;
  • управление на транспорта – база данни с превозни средства и планиране на задачи;
  • управление на складовата дейност;
  • счетоводство;
  • човешки ресурси;
  • управление на производството в частта разработване на графици и осигуряване на ресурси;
  • други.

Тенденции при ERP

Този вид системи са в основата на съвременните софтуерни продукти за управление на логистиката. Особено важно е, че предлаганите решения трябва да са с гъвкава модулна архитектура и в зависимост от конкретните потребности отделни функции могат да бъдат включени/премахнати допълнително. Тези функции са обособени като модули и те могат да функционират самостоятелно или в система с останалите. Това от своя страна предоставя изключително висока гъвкавост при изграждането на конкретно решение.

Пазарът на ERP системи е изключително богат. Множество са специализираните софтуерни компании, предлагащи едни или други решения. Съществената разлика между тях е дали предлаганите продукти имат универсална насоченост, или са специализирани в конкретни логистични проблеми. Изборът на едно или друго решение следва да бъде взето въз основа на разширен анализ на потребностите.

 

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…