Какви проблеми се решават с ERP системите?

Този вид софтуер предоставя високи възможности за планиране, реализация и контрол на производствения процес. По своята същност ERP системите се стремят да интегрират в себе си дейностите на всички функционални направления в организацията, като целта е да бъдат обвързани маркетинг, логистика, производство, финанси и човешки ресурси и всички те да функционират като едно цяло. По този начин се постига много по-висок контрол над ресурсите и се постигат значително по-добри резултати дори без значителна промяна на бизнес процесите.

На практика не е задължително всяка една ERP система да обхваща всички дейности в организацията, обикновено се прави ограничаване до тези, които са пряко свързани с дейността. Типичният обхват на съвременните ERP системи, който включва и основна част от организацията при изпълнението на логистичните дейности, се състои от:

  • продажби и обработка на поръчки;
  • снабдяване, управление на запаси;
  • управление на транспорта – база данни с превозни средства и планиране на задачи;
  • управление на складовата дейност;
  • счетоводство;
  • човешки ресурси;
  • управление на производството в частта разработване на графици и осигуряване на ресурси;
  • други.

Този вид системи са в основата на съвременните софтуерни продукти за управление на логистиката. Особено важно е, че предлаганите решения трябва да са с гъвкава модулна архитектура и в зависимост от конкретните потребности отделни функции могат да бъдат включени/премахнати допълнително. Тези функции са обособени като модули и те могат да функционират самостоятелно или в система с останалите. Това от своя страна предоставя изключително висока гъвкавост при изграждането на конкретно решение.

Пазарът на ERP системи е изключително богат. Множество са специализираните софтуерни компании, предлагащи едни или други решения. Съществената разлика между тях е дали предлаганите продукти имат универсална насоченост, или са специализирани в конкретни логистични проблеми. Изборът на едно или друго решение следва да бъде взето въз основа на разширен анализ на потребностите.

 

По темата са използвани следните източници: Информационни системи и технологии в логистиката (2015), Management information systems: managing the digital firm (2012), Digital Business and E-Commerce Management (2015)

Може също да ви е интересно

Нови логистични предизвикателства – Украйна 2022 – етап 1

На 24.02.2022 г. осъмнахме с новини за военни действие в…

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...