За количеството информация и качеството на управленските решения

Как да не се удавим в морето от данни и информация при фирменото управление?

И докато ние потъваме, конкурентите да са вече преди нас…

Времето на взимане на управленски решения „по усет“ вече безвъзвратно отмина.

Благодарение на новите технологии и дигитализацията, за всеки процес в компанията могат да се извлекат различни данни, които да бъдат използвани за взимане на адекватни управленски решения.

 

Достатъчно ли е наличието на много данни, за да се гарантира правилността на следващите стъпки в компанията?

Не, разбира се. Данните са само “изходен материал”, от който после да се извлече важна информация за процесите и събитията. Иначе казано, информацията е съвкупност от данни, обработени с определена цел.

В логистиката например “данни” са всички записи от поръчките, доставките, складовите операции, доставките, транспорта и пр. Те са много, наистина много, но сами по себе си тези данни не могат да ни насочат към взимане на едно или друго решение за оптимизация на процесите.

Едва когато обработим данните с определена цел – да им придадем определена форма и структурара, за да могат да бъдат използвани, тогава можем да пристъпим към избор на решение как да подобрим резултатите на компанията. Това вече е информация.

 

Качествената информация помага за качествените решения, но!

Не всяка информация е важна за компанията. За да е приложима при взимане на решения, е нужно тя да бъде:

  • точна и смислена – да бъде по същество, а не просто много като количество;
  • правилно и лесно разбираема – да бъде лесна за разбиране и да е полезна;
  • навременна – тогава, когато е необходима.

 

Баланс между обем и качество на информацията

Понякога мениджърите се съсредоточават в събирането на прекалено много данни и извличане на информация до степен, при която изборът на решение вече става изключително труден. Получава се информационно претоварване (information overload – интересно клипче по темата), при което с големия обем неправилна информация повече си пречим, отколкото да си помагаме. Губи се ценно мениджърско време, защото някой не си е свършил работата преди това.

количество информация и качество на управленското решение

Затова и процесът по “прекомерно” събиране на данни и информация се оказва скъп, времеемък и води до лошо качество на решенията.

Ето защо е важно, когато става дума за събиране, обобщаване и извличане на информация от данни, да сме наясно какви са целите и какви ползи за компанията търсим да бъдат реализирани. Трябва да бъдем прагматични по отношение на разходи, ресурси и резултати. Само тогава инвестицията в анализи и информация има своя смисъл – когато се реализират положителни икономически резултат и не се пилеят ресурси.

За адекватното информационно осигуряване на управленските процеси във веригата на доставките и логистиката може да се доверите на екипа на logisticexperts.com. Ние знаем как да структурираме потоците от данни и информация, за да осигурим ефективна логистика в съвременните динамични вериги на доставки. Целта е филтриране на ненужните информационни потоци и тяхното обработване с минимална човешка намеса.

 

Искате ли да управлявате правилно Вашите информационни потоци?

Прочетете повече за нашите услуги или заявете консултация.

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…