Складове – Няколко забравени истини за тяхното успешно управление

Нека си припомним няколко фундаментални неща за управлението на складове. Това НЕ е сложна работа, но си има своите особености, които често са подценявани…

 

Складове – това са едни от най-древните логистични съоръжения

Тази дейност се свързва освен със съхранение на стоки, така и с извършване на редица съпътстващи логистични дейности. Това са добре познатите процеси по приемане, разполагане, подготовка на поръчки и експедиция. Дори и да не са го осъзнавали, хората в древността са управлявали по същество складови системи. В наши дни ситуацията е много сходна, но има една съществена разлика. Това е развитието на конкуренцията и пазарната трансформация. В момента складирането само за себе си не е достатъчно, за да се превърне в успешен бизнес. Необходимо е то да бъде и ефективно в контекста на цялата логистика и във веригата на доставките. Във времето на supply chain management нискоефективните складови системи губят своето значение. Затова и в тази статия се опитваме да систематизираме различни видове разсъждения за изграждането и конфигурирането на ефективни складове. Как?

Преди всичко складовете са интердисциплинарна тема

В складирането се изисква съчетаване на икономически и технически умения. Ако се постави акцентът на една от страните, определено резултатът за логистичната система няма да бъде оптимален. Затова можем да въведем и една идея за интегриран подход в складирането, която предполага обвързване на техническите и икономическите умения в няколко области. Добрият мениджър-склад е колкото инженер, толкова и икономист.

В основата успешното управление на складове е знанието

Колкото и банално да звучи, то е основополагащ фактор за успешното управление на склад. За съжаление, голямото разнообразие от свързани теми е толкова голямо, че ако решите, че знаете всичко, значи бъркате. Нека очертаем само част от тях:

  • Цели на складовата система. Особености на логистичната система, към която складовата система принадлежи и с която взаимодейства.
  • Особености на товарооборота – видове единици, теглова характеристика, слоеве опаковка, стандартизация, трансформация на товарооборота в склада и пр.
  • Ограничения на складовите площи.
  • Стелажни системи – видове и организация.
  • Софтуерни системи и надграждащите ги информационни технологии.
  • Манипулационни машини за осигуряване на движението на материалните потоци в склада.
  • Picking стратегии – принципна организация на процесите.
  • Picking методи – използвани технологии за подсигуряване на процеса.
  • Степен на автоматизация и роботизация.
  • Други – според конкретната ситуация.

Тайната е в интегрирания подход при управлението на складове

Само се замислете колко лесно звучи – интегриран подход, всички заедно, синергия…, а в действителност е основен препъникамък за ефективните складове. В практиката промяната на един от тези елементи веднага се отразява върху останалите.

Управление на складове

Взимането на решения, които са основани само и единствено на части от необходимото знание, води до привидно ефективни системи, които не използват пълния си потенциал. Прилагането на предложения интегриран подход не може да бъде самоцел за отделни звена в организацията, а е необходима една по-широка подкрепа от страна на мениджмънта, включително и от различните функционални направления. Темата позволява и разширяване, особено в условията на съвременни форми на конкуренция и появата на практики като  управление на веригите на доставките. Ако търсите правилното решение за управление на Вашия склад се свържете с нас.

Повече по темата за складовете и тяхното управление:

По темата са използвани следните източници: Fundamental knowledge areas in warehouse layout design (2020), Складови системи в логистиката – управленски практики и тенденции (2022)

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…