ERP софтуер – лесен като социална мрежа

Софтуерните продукти много често не успяват да дадат своя принос към развитието на организациите, защото те просто биват отхвърлени от техните ползватели, а именно служителите. Това се дължи преди всичко на техния тежък интерфейс и сложността на употреба. Представете си как се чувства служител, който не може да се справи със софтуера, защото интерфейсът е труден и недостъпен за него. Дори и да премине надлежно обучение, тежестта на използване рефлектира пряко върху неговата производителност на труда, а когато този ефект се мултиплицира резултатите са наистина лоши за организацията.

Затова се появява потребност от софтуерни решения, които да имат лесен и интуитивен интерфейс, който да бъде възприеман с лекота от служителите на различните йерархични нива. Подобен вид решения е предлаганият ERP софтуер от Odoo (www.odoo.com), който е наследник на системата OpenERP. Продуктът е повече от интересен за неговата леснота, съдейки дори и от неговия слоган – Amazing employees deserve amazing software (Невероятните служители заслужават невероятен софтуер). В действителност това е заложено в неговата философия – лекота, яснота, гъвкавост, което му донася и големи успехи в практиката. И наистина, продуктът е направен толкова добре, че лекотата на работа според нас е сходна с тази на Facebook. В системата дори са използвани сходни практики за споделяне, коментари, обвързване на процеси и пр. Реално хората не са стресирани, защото средата и интерфейсът са лесни и приятни, а не като на софтуерите от преди много години.

Всичко казано може много добре да се представи с една фигура – да, Odoo няма обхват на решенията като на гигантите в предлагането на ERP софтуер, но същевременно предлага ергонометрия, присъща за нишови решения, на които това е основно конкурентно предимство.

Източник: https://www.odoo.com/

Тази леснота за работа не е само за крайния потребител, но и за мениджърите в организацията. С този продукт направата на персонализирани решения и промени не отнемат много време и не изискват непременно намеса на внедряваща организация, което е свързано с икономия на средства и време. Затова и в блога ще имаме редица допълнителни публикации, посветени на Odoo, които ще показват функционалности на един наистина приятен за работа продукт.

Може също да ви е интересно

Нови логистични предизвикателства – Украйна 2022 – етап 1

На 24.02.2022 г. осъмнахме с новини за военни действие в…

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...