Складови машини – основни видове и характеристики

Складови машини, те са важен елемент за всяка складова логистика, затова необходимо да бъдат познавани основните видове от тях.

 

Какви са видовете складови машини?

Манипулационните решения и складови машини (или т.нар. подемно-транспортна техника или манипулационна техника) са важен елемент на складовете системи, които подпомагат придвижването на материалните потоци в складовете (научи повече за какво е логистика и обучение по логистика – защо складовете са подсистема, значение на материалните потоци и пр.) При складовите машини разнообразието е изключително голямо и е трудно да се изведе единна класификация. Въпреки това при анализ на предлаганите продуктови гами на лидерите в областта е възможно да се установят определени сходства във вида на продуктите.

По отношение на складовите машини може да се отбележи, че лидерски позиции са се заемали от два бранда (виж повече тук ). В момента не можем да представим актуална статистика, но това не е и толкова съществено. По-скоро искаме да развием темата за управлението на склада и да направим допълнителни коментари. В посочената тема беше изведена базовата класификация на складовите машини и тук няма да се спираме върху всички, а само върху основните. Те са представени като групи на фигурата.

видове складови машини

Палетни колички / Pallet trucks

Базови и фундаментални складови машини. Основно са в две категории – конвенционални и ръчно-водими (електрически колички). С тях могат да се извършват редица базови дейности по преместване на палетизирани товари в склада, а често и за редица други дейности. Най-често това е събирането на поръчки (въпреки, че съществуват специализирани машини за това).

За този вид техника няма стандарти и пазарът е много богат. Съществуват дори палетни колички, които позволяват повдигане на товарите във височина. Разновидностите са двойни, тройни палети, с платформа за оператора и пр.

Ключовите думи за търсене са: Pallet trucks, Palettenhubwagen/ Handhubwagen

 

Високоповдигачи тип Стакер / Stacker

Този вид машини са в основата на високоповдигачите, като разнообразието е изключително голямо. Част от тях приличат по-скоро на палетни колички, докато други имаш значително по-големи възможности. Товароносимостта е от 600 кг, до над 2 000 кг., а височината на повдигане при някои модели достига до над 6 метра. Съответно част от моделите разполагат с платформа за водача, а някои дори и с кабина.

Стакерите са много интересно решение, защото позволяват стесняване на коридорите, което повишава капацитета на склада. Също така тяхното управление е по-лесно и поддръжката е по-евтина. За съжаление много често не са оценявани адекватно в складовите системи.

Ключовите думи за търсене са: Stacker, Palettenstapler

 

Машини за събиране на поръчки / Order pickers

Това са машини, които са специализирани за подпомагане на процесите по пикинг/комисиониране в складовете. Въпреки, че приличат на палетни колички, те определено не са. Отново разнообразието е изключително голямо, като разликите са в следните посоки: товароносимост, скорост, височина за повдигане, включително и възможност за повдигане на оператора.

Стандартните машини от вида order picker наистина приличат на палетни колички, но за тях е характерно, че операторът е в предната част на машината и при движение е отпред. Съществуват и машини, които позволяват операторът да бъде издигнат до определена височина и да вземе пикинг единицата (наричани: man-up, picker-up, operator-up и пр.)

Ключовите думи за търсене са: Order pickers, Kommissioniergerät

 

Високоповдигачи тип Ричтрак/ Reach trucks, включително и Double-deep

Този вид складови машини представляват особено висок интерес, защото позволяват обработка на товари в сравнително по-тесни коридори (виж повече за складови стелажи), съпоставено с конвенционалните машини. Особеното при тях е, че вилиците на машината са разположени странично на оператора. За част от моделите съществува възможност за надграждане с цел облсужване на стелажи от вида double-deep/double depth.

Разнообразието при тези машини вече е наистина много голямо. Товароносимостта достига до над 2000 кг и височина на повдигане над 12+ метра. Докато машините ричтрак с по-скромни възможности могат да бъдат объркани с друг вид складови машини, то тези с по-високи показатели имат изключително характерен вид и уникалност. Разбира се в продуктовата гама на различните производители има много различия. Те са породени основно от различното ноу-хау и подходите на проектиране.

Ключовите думи за търсене са: Reach trucks, Schubmaststapler

 

Конвенционални високоповдигачи – мотокари, газокари, електрокари / Counterbalanced trucks (engine-powered, electric)

Това е последната група складови машини (от основните) или най-често наричаните мотокар. За съжаление в страната всяка складова машини, която има вилици за палет се нарича мотокар… в този ред на мисли няма как да не се сетим за заводите Балканкар и тяхната продукция.

В действителност конвенционалните машини се различават освен по своя двигател, но и според товароносимост, височина на повдигане, начин на задвижване (Torque converter или Hydrostatic, това е валидно и за ричтрак машините), размери на машината, максимална скорост, системи за стабилност и безопасност и пр.

Едно от големите предимства на конвенционалните машини с ДВГ е възможността да работят на открито при почти всякакви климатични условия.

Ключовите думи за търсене са: Counterbalanced trucks (engine-powered, gas-powered, electric), konventionelle Gabelstapler (motorbetriebene, gasbetriebene,  elektrische )

 

От какво зависи изборът на складови машини?

Използването на едни или други манипулационни решения или товаро-подемна техника в склада е в пряка зависимост от вида на използваните стелажни системи, които трябва да бъдат обслужвани. Също така и от цялостната концепция за организация на процесите. Неслучайно изборът преминава през стъпки като (източник):

  • Определяне на необходимите класовете манипулационните решения.
  • Концептуално конкретизиране на класовете в конкретни машини.
  • Определяне на параметрите на конкретните решения.

 

Ето и следния пример за избор на складови машини

Първоначално, според конфигурацията на складовата система, е определена необходимостта от използване например на машини от вида ричтрак и палетни колички. Това е нещо масово за конвенционалните складове. Да, но видовете ричтрак са десетки, та дори и стотици. Всеки производител има своя собствена гама, която има специфичен отличителни черти. Във времето, с цел да покрие нуждите на своите клиенти, се е стигнало до многократна еволюция на определен клас машини в една или друга посока. Като резултат неговата гама машини, уж са като на останалите конкуренти, но не съвсем. Те имат специфични параметри, производителност, цена, разходи за експлоатация и пр. В тази оплетена ситуация се появява логичният въпрос „Кое е нашето решение?“. За съжаление това е въпрос с множество отговори и всичките са верни:)

Това от своя страна показва, че използването на едни или други решения зависи от множество фактори. Затова и вземането на правилно решение за избор не е лесно. Редица са случаите, особено при развитие на складовата система, при които се прави компромис с част от развитието на нейните елементи и се стига до известни несъответствия между стелажи и стелажни системи,  манипулационна техника, та дори и складов софтуер. За съжаление е така, дори в годините на Логистика 4.0 и появата на интелигентни складове.

Въпреки това може да се отбележи, че базовите решения в логистиката за манипулационни дейности в складовете са свързани с използването предимно на палетни колички и конвенционални високоповдигачи, а степента на използване на други видове манипулационна техника е показателно за развитието на складовата система като цяло.

….

Благодарности за фотосите на Pickawood on Unsplash

 

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

ERP системи: Какви са алтернативите?

Съвременните ERP системи са важен стратегически ресурс за всеки бизнес