Централна система за справки на баркодове – GEPIR

  • Начало
  • Блог
  • Централна система за справки на баркодове – GEPIR

GEPIR (Глобален електронен регистър) е уникална, интернет базирана платформа, която дава достъп до основна информация за контакт с фирми, които са членове на Международната организация GS1. Платформата се намира на този интернет адрес.

В тази система са включени фирмите членове, които използват уникалната система за автоматична идентификация GS1 за своите продукти, физически локации и пратки. Чрез въвеждане на някои от номерата, с които е идентифицирана единицата, всеки може да провери дали дадена фирма е член на GS1 и да намери информация за контакт с нея.

Справки могат да се правят по GTIN, GLN или други ключове в системата на GS1.

В случая ни интересува Глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number – GTIN). На масовите баркодове, които се срещат в магазините, изписаният код под щриха реално е този номер.

Въвежда се кодът и се избира каква справка искаме да се направи, например за собственост (ownership). Избира се Search и готово!

Може също да ви е интересно

Нови логистични предизвикателства – Украйна 2022 – етап 1

На 24.02.2022 г. осъмнахме с новини за военни действие в…

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...