Централна система за справки на баркодове – GEPIR

Как се ползва системата GEPIR?

GEPIR (Глобален електронен регистър) е уникална, интернет базирана платформа, която дава достъп до основна информация за контакт с фирми, които са членове на Международната организация GS1. Платформата се намира на този интернет адрес.

В тази система са включени фирмите членове, които използват уникалната система за автоматична идентификация GS1 за своите продукти, физически локации и пратки. Чрез въвеждане на някои от номерата, с които е идентифицирана единицата, всеки може да провери дали дадена фирма е член на GS1 и да намери информация за контакт с нея.

Справки могат да се правят по GTIN, GLN или други ключове в системата на GS1.

GS1 GEPIR search - как се правят справки?

В случая ни интересува Глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number – GTIN). На масовите баркодове, които се срещат в магазините, изписаният код под щриха реално е този номер.

GS1 GEPIR search

Въвежда се кодът и се избира каква справка искаме да се направи, например за собственост (ownership). Избира се Search и готово!

Повече интересни статии ще намерите в блог LogisticsXperts

Може също да ви е интересно

Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина…

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…