Защо управление на инвентара е грешен термин?

В последните години все по-често се среща използването на термина управление на инвентара. Това е леко казано грешно и затова решихме да му обърнем внимание.

 

Откъде е идва проблемът?

Изкуственият интелект се развива много добре, като особено силна е неговата еволюция в посока лингвистика. Преводите между езиците стават все по-лесни, достъпни и разбираеми. За съжаление при наличието на специфични термини все още има какво да се желае. Така се стига до неверни преводи, които заблуждават, а когато става дума за логистика, това е недопустимо.

Управление на инвентара е пример за неправилно преведен термин, който води до объркване и неразбиране. За съжаление съдържанието в интернет блика от текстове, които са автоматизиран превод. Всички знаем, че когато една грешка се повтори 100 пъти, тя често става нещо правилно.

За произхода на грешния термин управление на инвентара

В обучението по логистика една от съществените теми е тази за запасите в логистиката. В англоезичната литература терминът е inventory management и много ясно е определено неговото съдържание. По същество в тези теми се дава отговор на въпросите кога и колко да поръчваме от нашите доставчици, така че да минимизираме разходите за поръчки и съхранение на запасите. Това са например стоки, материали, суровини и пр.

управление на инвентара защо е грещно?

Правилният превод на inventory management е управление на запасите, а не на инвентара

Инвентар означава нещо съвсем различно! Според тълковния речник това е движими имущество, или в контекста на фирмата, това ще са столовете, масите, бюрата, кафе машината от офиса и пр. Не случайно тези обекти имат инвентарен номер. Тяхното управление е в отговорностите на някой друг, например домакин, а не на логистик. Има разлика между двете професии, нали?

За съжаление автоматичните преводачи приравняват inventory с инвентар, но между английски и български, както често се случва има особености.

Правилно е да се използва терминът управление на запаса/ите

Inventory management e логистичната дейност и затова трябва да я назоваваме с правилното й име. При управлението на запасите говорим за оптимален размер на поръчката (economic order quantity – EOQ), системи за управление на запасите, софтуер за управление на запасите, включително във веригата на доставките и пр. И не на последно място, но професионалистът често се познава по чистотата на термините. За съжаление срещаме този грешен превод в редица ERP системи, складов софтуер, платформи за интернет магазини и пр. Ситуация, подобна на друг грешен термин, като складова логистика. Ползваме възможността да направим препратка и към друг често срещан лингвистичен проблем с логистиката, а именно за темата пикинг или комисиониране. Затова и обучението по логистика е важно 🙂

Може също да ви е интересно

Интернет магазин, електронна търговия и логистика

За тайните на успешната електронна търговия и за често пропусканите…

Складови машини – основни видове и характеристики

Складовите машини са важен елемент за всяка складова логистика, затова…

ERP системи: Какви са алтернативите?

Съвременните ERP системи са важен стратегически ресурс за всеки бизнес