Управленските практики в складирането на българските предприятия

Какво се случва със складовете на българските търговски и производствени предприятия?

В края на месец януари 2022 г. завърши успешно изпълнението на проект за научно изследване № НИД НИ-3/2019 „Складови системи в логистиката – управленски практики и тенденции“, финансиран от фонд НИД на УНСС, с ръководител доц. д-р Николай Драгомиров и още седем членове.

Какво е различното за този проект?

Проектът е уникален за нашата страна, защото за първи път се обследват с количествени методи българските търговски и преработвателни предприятия. Обхващат се техните практики в управлението на складове от гледна точка на икономиката, логистиката и веригите на доставките.

Основни изводи за управленските практики в складирането

Сред основните изводи е, че от страна на българските предприятия съществуват резерви и е налице известно изоставане. Определено прилагането на водещи практики в управлението на складовите системи не е добро. До подобен вид заключения за съжаление се стига и при провеждането на предходни изследвания в областта на логистиката и управлението на веригите на доставките. Сходни са изводите и за отдели проблеми, като степен на използване на различни складови технологии, информационни системи и технологии, прилагането на устойчиви практики и пр.

Причините за това са много и ще бъдат публикувани в отделен монографичен труд.

Впечатление прави, че предприятията НЕ са  удовлетворени от предлагането в страната на складови решения – както на технологични, така и на информационни, което е специфичен сигнал и екипът на Logisticsxperts провежда допълнителни изследвания за причините.

Друг интересен извод е наличието на дефицити за това как се използват съвременни складови решения. В тази насока се разкрива значителен потенциал за развитие в областта на знанието за управлението на складовите системи в логистиката.

В бъдеще ще публикуваме в нашия блог данни от проведеното проучване, затова следете ни редовно.

Може също да ви е интересно

Как да направите склада си по-конкурентноспособен със софтуер и IT

Какви са нагласите сред компаниите в България и може ли…

Няколко забравени истини за успешния склад

Складирането НЕ е сложна работа, но си има своите собености,…

Малки тайни за използването на баркодове

Какво се крие в Световните стандарти за баркодове? Вижте едно…