Прогнозиране на търсенето и управление на запасите – интуитивно и лесно

 • Начало
 • Блог
 • Прогнозиране на търсенето и управление на запасите – интуитивно и лесно

Понятието „прогнозиране на търсенето“ много често се свързва с гадаене или с използване на толкова сложни математически модели, които могат да откажат всеки от тяхното прилагане. Така се стига до функциониране на бизнеса в условия на „налучкване“ просто защото няма по-добра алтернатива. В такава класическа ситуация не се използва потенциалът на количествените методи и бизнесът пропуска реални възможности за успех.

Всичко това не е случайно и има своите основателни причини, които се коренят преди всичко в липсата на софтуерни решения, които да отговарят на следните изисквания:

 • да бъдат лесни за обучение и използване дори от служители без специализирани познания по компютри и математика;
 • да дават възможност за използване на различни видове данни за анализ – по възможност всичко, с което фирмата разполага;
 • да не изискват тежки софтуерни инсталации и поддръжка;
 • да имат оправдана цена.

Продуктът Streamline се опитва да отговори на тези потребности, като предлага гъвкава и лека архитектура, чрез която дейността по управление на запасите и прогнозиране на търсенето на почти всяка организация може да бъде допълнена и надградена. Част от възможностите на продукта включват:

 • Използване на данни от Excel, електронни магазини, фирмени ERP системи (включително български разработки), счетоводни програми, складови програми, бази данни ODBC/MySQL, системи от типа Cin7, Dynamics GP/NAV, Shopify, интегратори на данни и др.
 • Лесно използване и интуитивен интерфейс
 • Гъвкава инсталация без необходимост от големи ресурси
 • Ценообразуване според мащаба на дейността.

Посредством внедряването на редица решения, присъщи за системите с изкуствен интелект, системата автоматично намира адекватен модел за прогнозиране, съобразявайки се с фактори като сезонност, тренд, промоционални активности и др. Всичко това осигурява необходимата основа за разработване на адекватна система за управление на запасите и дава отговор на въпросите кога и колко да поръчваме от нашите доставчици, за да постигнем ниво на обслужване на клиентите в порядъка 98% – 99% или стойност по избор.

Може също да ви е интересно

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...

Платформи за електронна търговия и управление на логистични дейности 

Допреди десет-петнадесет години електронната търговия беше нещо сравнително ново и…