Пример за приложение на софтуер за прогнозиране на продажбите

  • Начало
  • Блог
  • Пример за приложение на софтуер за прогнозиране на продажбите

Разполагаме с данни за продажбите на сезонен продукт по месеци за периода 1.1.2017 г. до 1.9.2019 г. Целта е да се изготви прогноза за търсенето по месеци за 12 месеца напред. Данните са както следва:

Решенията на задачата са много и могат да бъдат използвани множество методи за прогнозиране на търсенето. Възможно е използване на подходи като пълзящи средни, експоненциално изглаждане, анализ на сезонност, спектрални анализи, включително и ARIMA методи. Има и още по-лесно нещо в EXCEL да се ползват пакетът Forecasting. За съжаление ако трябва да работим с няколко хиляди SKU и прогнозите да се ползват в последващ автоматизиран модел за управление на запасите всички тези решения губят смисъл. Ето колко интелигентно се намира решението в продукта Streamline.

1. Посочваме какви данни ще прогнозираме – дали ще е база данни от ERP система, електронен магазин, интегратор на данни или обикновен EXCEL

2. Нека използваме обикновен импорт от EXCEL – ясно се вижда, че системата се ориентира сама в нашия файл и разбира кои са данните за продажби. Останалите, като SKU, Group, Location и пр., следва да уточним от падащото меню. Единствено задължително е да свържем SKU с Item Code

3. ГОТОВО!

4. Анализ по графика, без сложни таблици, статистически условности и пр.

Сива линия – анализираните данни / Синя линия – Модел, който системата ще използва за прогнозата. Ясно се вижда, че в определени месеци се улавят несъответствия между данни и модел. Това се дължи на адаптивността на системата, която е определила, че за съответните месеци в миналото е имало неочаквано високи продажни в случая. / Червена линия – Прогноза

5. Промяна на дължината на прогнозата с един клик – промените стават с един клик, само посочете за какъв период желаете прогнозата

С това не се изчерпват възможностите на продукта, а по-скоро се маркира неговата лекота за работа и скорост. Данните от прогнозите съответно могат да бъдат интегрирани в редица други продукти, включително и за управление на запасите в същия продукт.

Може също да ви е интересно

Ефективни логистични информационни системи за зелена Европа

Камионите и автобусите са отговорни за близо 25% от транспортните…

Дигиталните двойници в логистиката и SCM

Концепцията за дигиталните двойници/близнаци (digital twins) е сравнително нова...

Платформи за електронна търговия и управление на логистични дейности 

Допреди десет-петнадесет години електронната търговия беше нещо сравнително ново и…